Kỹ năng chấp nhận và học hỏi từ sự phê bình

By 28/12/2018BLOG

Trong cuộc sống, đôi khi những lời phê bình từ mọi người lại rất có giá trị với chúng ta. Nó giúp ta biết mình sai ở đâu để hoàn thiện tốt hơn.

Trước khi nhận một lời phê bình

phe-binh-1

Cái “tôi” cá nhân phải được giảm bớt.

Chúng ta bạn phải cắt bớt cái tôi cá nhân trước khi tiếp nhận một ý kiến từ người khác. Khi cắt bớt cái tôi rồi. Chúng ta mới có thể khách quan nhìn nhận những góp ý từ những người khác và nhận ra giá trị trong đó.

Đồng thời, trước khi nhận, chúng ta phải yêu cầu người phê bình tôn trọng chúng ta. Dù cho đó có là Sếp cũng như vậy! Khi họ tôn trọng chúng ta thì mới có thể giữ ý giữ lời, cẩn thận không để lỡ lời. Hơn nữa, họ phải hiểu về chuyên môn mà bạn đang làm. Phải xứng đáng là đàn anh để bạn học hỏi thì mới nhận lời phê bình đó. Còn nếu không thì hãy nói thẳng. “Bạn không có quyền phê bình, phán xét tôi! Nếu muốn, bạn có thể cho lời khuyên.”

 

Tiếp nhận lời phê bình một cách thông minh

Nói đến phần tiêu cực trước

phe-binh-2

Chúng ta không cần bận tâm những lời phê bình tiêu cực.

Tất cả những gì bạn làm phải được công nhận. Nếu người ta chỉ tập trung vào lỗi lầm mà chỉ trích. Thì bạn không cần làm gì cả? Cứ để họ nói cho hết cái họ muốn nói. Rồi mời người khác. Không tiếp nhận gì cả cũng là một cách tiếp nhận.

Tiếp theo là những đóng góp tích cực

phe-binh-3

Tuy nhiên, những lời phê bình có giá trị thì rất đáng được trân trọng.

Cũng chỉ có những người dày dặn kinh nghiệm mới có thể chỉ ra được những khiếm khuyết nghiêm trọng. Có thể cho bạn biết được “Bạn đang đi sai hướng hoàn toàn”. Lúc này thì chúng ta không chỉ cần tiếp nhận một cách tích cực mà còn phải học tập một cách tích cực nữa.

 

ABA rất hy vọng những chia sẻ trên sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn khách quan về những lời phê bình.

Leave a Reply