Thông tin chuẩn bị cho khóa 01 chương trình 7 ngày sống ý nghĩa

Quý vị phụ huynh thân mến. Trung tâm ABA xin thông báo cho tất cả các quý vị phụ huynh chương trình khóa 1 để quý vị phụ huynh chuẩn bị chuyến đi cho các con.

[pdfviewer]https://aba.edu.vn/wp-content/uploads/2016/05/Slide-h%E1%BB%8Dp-ph%E1%BB%A5-huynh-kh%C3%B3a-1.pdf[/pdfviewer]

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ hotline của Trung tâm để được giải đáp tốt nhất.

Leave a Reply