TRẮC NGHIỆM TỐ CHẤT ĐA TRÍ THÔNG MINH MI

(MULTIPLE INTELLIGENCES)

Kết quả trắc nghiệm MI sẽ trả lời cho câu hỏi “Bạn có trí thông minh nổi trội trong lĩnh vực nào?”. Từ đó giúp mỗi cá nhân hiểu bản thân mình hơn, cũng như đưa ra quyết định chính xác không chỉ với lựa chọn nghề nghiệp mà còn với tất cả vấn đề xoay quanh cuộc sống.

Với các mức độ từ “không đúng” đến “hoàn toàn đúng” về các thói quen thường ngày của bạn sẽ cho biết một hay nhiều “dạng” trí thông minh mà bạn đang sở hữu đấy. Giới hạn trắc nghiệm trong 15 phút thôi và hãy làm nó trong tâm thế thoải mái nhất nhé. Bắt đầu ngay nào!


BẮT ĐẦU TEST


*Phiên bản trắc nghiệm trắc nghiệm đa trí tuệ đầy đủ 9 nhóm trí thông minh :

  1. Trí thông minh Ngôn ngữ
  2. Trí thông minh Logic/Toán học
  3. Trí thông minh Không gian
  4. Trí thông minh Âm nhạc
  5. Trí thông minh Vận động
  6. Trí thông minh Giao tiếp Xã hội
  7. Trí thông minh Nội tâm
  8. Trí thông minh Thiên nhiên
  9. Trí thông minh Triết học (Hiện sinh, tâm linh)