Monthly Archives: Tháng Mười Một 2022

ĐƯA NÉT VĂN HÓA DÂN GIAN VÀO TRONG TRƯỜNG HỌC

Trong xã hội hiện đại, việc gói và nấu bánh chưng đã có phần bị mai một. Bởi một bộ phận giới trẻ hiện nay đã không còn coi trọng việc gói bánh mà thay vào đó thường mua bánh làm sẵn. Từ đó đặt ra câu hỏi: nên chăng, tục gói bánh chưng ngày […]