CHỌN ABA – CHỌN VỊ TẾT | LỄ HỘI BÁNH CHƯNG ABA

ĐIỀU GÌ KHIẾN THẦY CÔ LO LẮNG NHẤT VÀO MỖI DỊP TẾT ĐẾN XUÂN VỀ?

Tết cổ truyền từ lâu đã có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân bởi những giá trị, triết lý nhân văn, nhân bản cao đẹp mà ông cha đã sáng tạo, vun đắp, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Tuy nhiên, trong thời đại mới, việc gìn giữ văn hóa mang trách nhiệm to lớn hơn cả bởi sự thay đổi của mỗi thời kỳ, đặc biệt trong suy nghĩ của học sinh ngày nay.

Trả lời